ứng xử nơi công sở

Những lưu ý khi tán dốc ở văn phòng

Những lưu ý khi tán dốc ở văn phòng

Câu chuyện của tôi có phần dài dòng và dễ khiến cho mọi người không tin. Nhưng ai cũng nháy nhau và cười rúc rích vì biết tỏng ý đồ của tôi muốn “test” chị tổ trưởng. Từ đó, chị