tư vấn giới tính

Sức khỏe giới tính ở trẻ em

Sức khỏe giới tính ở trẻ em

Khi trẻ bắt đầu bước sang tuổi dậy thì, những thay đổi về mặt tâm sinh lí khiến trẻ vô cùng lo lắng, đôi chút sợ hãi, bắt đầu có những cảm xúc với bạn khác giới, những rung cảm