tư vấn bệnh ung thư

Bạn có hiểu đúng về bệnh ung thư

Bạn có hiểu đúng về bệnh ung thư

Thực tế: Ung thư không phải là một căn bệnh lây nhiễm. Bệnh không lây nhiễm qua đường máu, quan hệ tình dục , từ mẹ sang con, tiếp xúc... Vì vậy, không có lý do gì để xa lánh