tăng cường sức khỏe tinh thần

Hướng dẫn tăng cường sức khỏe tinh thần

Hướng dẫn tăng cường sức khỏe tinh thần

Xây dựng cái “Tôi” của chính bạn: Hãy dành riêng cho mình thời gian riêng, yên tĩnh mà bạn có thể ở riêng một mình một cách hoàn toàn. Tập thở - cố gắng đếm các nhịp thở của bạn