plank nữ

Tìm hiểu phương pháp tập bụng Plank

Tìm hiểu phương pháp tập bụng Plank

Nếu bạn chưa từng tập qua bài plank này, ban đầu, để dễ dàng hơn thì có thể chống đầu gối xuống sàn, hai chân khép sát với nhau thay vì chống mũi chân. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn