nghệ thuật sống

Kinh nghiệm để vượt qua những lúc gặp khó khăn

Kinh nghiệm để vượt qua những lúc gặp khó khăn

Những người thành công tìm kiếm cơ hội trong một môi trường đầy khó khăn, những kẻ thất bại chỉ nhìn thấy các loại khó khăn trong một môi trường đầy cơ hội. Nhiều người khi đối mặt với khó

Những câu hỏi giúp bạn xác định mục đích sống

Những câu hỏi giúp bạn xác định mục đích sống

Những câu sau là tín hiệu dẫn đến mục đích của bạn. Chúng chỉ cho bạn hướng đến một mục đích xác định. Một câu hỏi riêng rẽ thì không chỉ rõ cho bạn được mục đích của mình; bạn

Có nên sống thử?

Có nên sống thử?

Các bạn nam dù thừa nhận hay không thì trên thực tế, việc đưa ra yêu cầu sống thử liên quan rất nhiều đến tình dục. Những người tốt và thật lòng yêu bạn gái sẽ không cần sống thử