Tag: kinh nghiệm nơi công sở

Những lưu ý khi tán dốc ở văn phòng

Những lưu ý khi tán dốc ở văn phòng
Câu chuyện của tôi có phần dài dòng và dễ khiến cho mọi người không tin. Nhưng ai cũng nháy nhau và cười rúc rích vì