Tag: có nên sống thủ

Có nên sống thử?

Có nên sống thử?
Các bạn nam dù thừa nhận hay không thì trên thực tế, việc đưa ra yêu cầu sống thử liên quan rất nhiều đến tình dục.