Tag: chọn giày

Kinh nghiệm chọn giày nên biết

Kinh nghiệm chọn giày nên biết
Chọn giày đế bằng Đối với loại giày đế bằng, những đôi giày có chất liệu bằng da lộn hoặc da thuộc sẽ giúp người mang