Tag: bênh ung thư

Bạn có hiểu đúng về bệnh ung thư

Bạn có hiểu đúng về bệnh ung thư
Thực tế: Ung thư không phải là một căn bệnh lây nhiễm. Bệnh không lây nhiễm qua đường máu, quan hệ tình dục , từ mẹ